MOBBING SZKOLNY

Mobbing szkolny to inaczej przemoc rówieśnicza, agresja szkolna lub nękanie (Pyżalski, 2012; Węsierska i in., 2015), które mogą przybierać różne formy zależnie od tego, gdzie występuje (szkolny, w cyberprzestrzeni) i w jaki sposób się przejawia: fizyczny, słowny oraz relacyjny, a więc np. rozsiewanie plotek czy wykluczanie z towarzystwa. Czytaj więcej…

Jak mogę pomóc?

Mobbing to zjawisko coraz częściej pojawiające się np. w szkole. Bądź zatem uważny, ponieważ badania wskazują, że miejsca, w których nauczyciele zauważyli występowanie zjawiska mobbingu, to m.in. szkolny korytarz, a także szatnie, toalety, świetlice, boiska szkolne. Czytaj więcej…