Jak mogę pomóc?

Artystyczna grafika w kolorach zieleni przedstawiająca budzikMobbing to zjawisko coraz częściej pojawiające się w szkole. Bądź zatem uważny, ponieważ badania wskazują, że miejsca, w których nauczyciele zauważyli występowanie zjawiska mobbingu, to m.in. szkolny korytarz, a także szatnie, toalety, świetlice, boiska szkolne. Najrzadziej takie negatywne zdarzenia miały miejsce w klasach szkolnych, co można tłumaczyć stałą obecnością nauczyciela (Fatyga, Kilian, Węsierska, 2019).

 • bądź stanowczy i konsekwentny;
 • nie pozwalaj na żaden przejaw agresji czy wykorzystywania;
 • otocz dziecko szczególną opieką;
 • powiadom rodzica, pedagoga, psychologa;
 • wezwij rodziców dziecka znęcającego się nad twoim uczniem i w obecności psychologa porozmawiaj z nim;
 • porozmawiaj z mobberem, tłumacząc mobbing jako nieprawidłowe, skandaliczne zachowanie i z dzieckiem, które doświadczyło nękania; daj mu do zrozumienia, że już może czuć się bezpieczne;
 • wskaż konsekwencje takich działań;
 • rozmawiaj z dzieckiem jąkającym się o tym, jak reagować na ewentualne sytuacje mobbigu i dyskryminacji w przyszłości, przećwicz z nim niektóre reakcje;
 • zadbaj o poczucie bezpieczeństwa dzieci w klasie/szkole.

 • mów nie wszelkim przejawom agresji i dyskryminacji;
 • wprowadź sankcje za każde zachowanie agresywne i konfliktowe;
 • stwórz prezentację na temat mobbingu zawierającą informacje (gdzie można znaleźć pomoc, jak radzić sobie z agresją, jak na nią reagować itd.) i wykorzystaj ją np. na lekcji wychowawczej;
 • zaproś do szkoły np. policjanta (może ktoś z rodziców pracuje w policji), by opowiedział, jak od strony prawnej wygląda mobbing i jakie sankcje u nieletnich wprowadzane są za zachowanie agresywne względem drugiej osoby; 
 • promuj postawę akceptacji i tolerancji;
 • współpracuj z pedagogiem, logopedą i psychologiem;
 • wspólnie ze specjalistami przeprowadź warsztaty na temat: Czy inny znaczy gorszy?;
 • korzystaj z różnych form wsparcia: zaproś na wykład lub prelekcję osobę, która opowie dzieciom o zjawisku mobbingu;
 • na lekcjach wychowawczych prowadź ćwiczenia integrujące grupę, np. tzw. pajęczynę klasową, w której dzieci stoją w kręgu i rzucając włóczkę do dowolnie wybranego rówieśnika, wypowiadają pozytywną cechę osoby, do której wykonały rzut. W ten sposób tworzy się sieć przyjaźni niosąca pozytywne wzmocnienie.