Live’y upowszechniające pt. „LOGOlab – wszystko o jąkaniu”

Live’y upowszechniające pt. „LOGOlab – wszystko o jąkaniu”

W kwietniu i maju 2021 r. w ramach cyklu „LOGOlab – wszystko o jąkaniu” odbyło się pięć spotkań online mających na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej jąkania oraz promowanie treści znajdujących się na stronie www.logolab.edu.pl poświęconych tematyce niepłynności w mówieniu. Live’y kierowane były do tych, którzy się jąkają, do ich rodzin, specjalistów, nauczycieli uczniów z niepłynnością mowy. Tematyka była różnorodna, bazowała na osobistych doświadczeniach, a organizatorki spotkań zachęcały do tego, by pogłębiać swoją wiedzę o jąkaniu i nieść ją dalej w świat, który dzięki temu będzie w stanie lepiej zrozumieć osoby z jąkaniem i udzielać im właściwego wsparcia. Zagadnienia, które zostały poruszone podczas tych rozmów, znajdują swoje odbicie w tytułach spotkań:  

Spokojnie, to tylko jąkanie! 

Zmiana specjalizacji w obliczu jąkania własnego dziecka. 

Jak zostać własnym terapeutą?

Spotkania w przestrzeni internetowej odbyły się w ramach projektu LOGOLabDialog bez barier realizowanego dzięki wsparciu funduszy EOG oraz funduszy norweskich (w ramach Programu Edukacja).