Live’y upowszechniające pt. „LOGOlab – wszystko o jąkaniu”

Live’y upowszechniające pt. „LOGOlab – wszystko o jąkaniu” W kwietniu i maju 2021 r. w ramach cyklu „LOGOlab – wszystko o jąkaniu” odbyło się pięć spotkań online mających na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej jąkania oraz promowanie treści znajdujących się na stronie www.logolab.edu.pl poświęconych tematyce niepłynności w mówieniu. Live’y kierowane były do tych, którzy się jąkają, do ich rodzin, specjalistów, nauczycieli uczniów z niepłynnością mowy. Tematyka była różnorodna, bazowała na osobistych doświadczeniach, … Dowiedz się więcej

Warsztaty upowszechniające pn. Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi

20 września 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbyły się bezpłatne warsztaty logopedyczne pn. Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się. Warsztaty skierowane były do logopedów, studentów logopedii, a także do środowiska osób jąkających się. Warsztaty prowadzili eksperci krajowi: Prof. Katarzyna Węsierska oraz Aleksandra Boroń, Lucyna Jankowska-Szafarska, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska, Agata Sakwerda oraz Izabela Michta oraz eksperci z zagranicy (w formule online): Hilda Sønsterud (Statped, Department of … Dowiedz się więcej

Warsztaty upowszechniające rezultaty projektu Dialog bez barier. LOGOLab

19 września 2020 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbyły się bezpłatne warsztaty logopedyczne: LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu. Warsztaty adresowane do logopedów i studentów logopedii. Warsztaty prowadzili eksperci krajowi: Prof. Katarzyna Węsierska oraz Aleksandra Boroń, Lucyna Jankowska-Szafarska, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska, Agata Sakwerda oraz Izabela Michta oraz eksperci z zagranicy (w formule online): Hilda Sønsterud (Statped, Department of Speech and Language Disorders / University of Tromsø … Dowiedz się więcej

Spotkanie projektowe

7 maja 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie projektowe przedstawicieli wszystkich partnerów  projektu Dialog bez barier. LOGOLab, a mianowicie:  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Norweskiego Uniwersytetu Arktycznego oraz Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE. Spotkanie prowadzone było w formule zdalnej. W trakcie spotkania omówiono założenia prac nad rezultatami w ramach projektu, czyli: podręcznikiem „Skuteczna interwencja logopedyczna w jąkaniu chronicznym” (kompilacja teoretycznej i praktycznej rzetelnej wiedzy przygotowany … Dowiedz się więcej