Jak pomóc dziecku?

Uczniowie z jąkaniem różnią się pomiędzy sobą nie tylko rodzajem objawów w mowie, ale także podejściem do jąkania. Niektórzy radzą sobie świetnie z trudnościami w wypowiadaniu się, inni wymagają wsparcia. Zanim wdrożysz oddziaływania pomocowe, sprawdź, jakiego rodzaju pomocy oczekuje od ciebie uczeń z jąkaniem. Co możesz zrobić?

  • zdobądź podstawową wiedzę o jąkaniu oraz sposobach reagowania na nie;
  • wspieraj dziecko z jąkaniem, które zmaga się ze złożonymi reakcjami emocjonalnymi na własne jąkanie oraz na reakcje rozmówców – buduj siłę psychiczną, odporność, pewność siebie, zadbaj o ugruntowanie poczucia własnej wartości;
  • wspieraj nauczycieli w radzeniu sobie z wymaganiami związanymi z odpowiednim reagowaniem na jąkanie, dostosowywaniem wymagań do możliwości dziecka i ewentualnym mobbingiem; 
  • ucz dziecko odpowiednich sposobów reagowania na rozmaite rodzaje dokuczania, od drobnych incydentów do poważnych aktów znęcania się (asertywność, pewność siebie, sprawność komunikacyjna); 
  • uświadom dziecku, jak wiele jest osób, do których może zwrócić się po pomoc w przypadku trudności w porozumiewaniu się lub gdy doświadczy mobbingu.