PEDAGOG SZKOLNY I PSYCHOLOG

Co może zrobić specjalista?

Buduj łańcuch wsparcia w otoczeniu osób z jąkaniem, zadbaj o współdziałanie specjalistów, zajmujących się dzieckiem i rodziną oraz osobami dorosłymi z jąkaniem. Czytaj więcej…

Jak wesprzeć rodziców dziecka z jąkaniem?

Więcej na ten temat można dowiedzieć się z rozmowy z logopedą – mamą dziecka jąkającego się. 
Zapoznaj się z artykułem Poradnictwo logopedyczne dla osób jąkających się i ich rodzin.

Jak pomóc dziecku?

Uczniowie z jąkaniem różnią się pomiędzy sobą nie tylko rodzajem objawów w mowie, ale także podejściem do jąkania. Niektórzy radzą sobie świetnie z trudnościami w wypowiadaniu się, inni wymagają wsparcia. Zanim wdrożysz oddziaływania pomocowe, sprawdź, jakiego rodzaju pomocy oczekuje od ciebie uczeń. Czytaj więcej…

Jak pomóc osobie dorosłej?

Każda osoba jąkająca się jest inna, ma inne potrzeby i doświadczenia życia z jąkaniem. Dzięki szczerej rozmowie z nią możesz dowiedzieć się, jak zachowywać się względem niej, gdy się jąka, na co zwrócić uwagę, w jaki sposób pomóc, jeśli takiej pomocy będzie oczekiwała. Czytaj więcej…

Mobbing

 • poprowadź lekcje zapobiegające wykluczeniu, promujące tolerancję;
 • postaraj się wzbudzić zainteresowanie uczniów innością i motywuj ich do poszukiwania w niej wartości;
 • zachęcaj do wykorzystywania sprzętu elektronicznego, Internetu i innych mediów do budowania wspólnoty, współdziałania i wzajemnego wspierania się; 
 • rozmawiaj z rodzicami podczas spotkań grupowych dla rodziców (np. przy okazji wywiadówek), uwrażliwiaj ich na problem dokuczania.

 • angażuj rodziców, nauczycieli i personel szkoły do zdecydowanych działań zatrzymujących niepożądane zachowanie; 
 • zapewnij rodziców o otrzymaniu pomocy na terenie szkoły i o współdziałaniu wszystkich pracowników na rzecz dobra dziecka;
 • rozmawiaj z dzieckiem i (osobno) z jego rodzicami o możliwych przyczynach, okolicznościach oraz konsekwencjach zdarzeń;
 • rozmawiaj zarówno z dzieckiem, które doświadczyło mobbingu, świadkami jak i sprawcą;
 • przygotuj rodziców do rozmowy z dzieckiem o dokuczaniu;
 • zapobiegaj ponownym incydentom dokuczania – wspieraj się literaturą dla dzieci oraz multimediami;
 • monitoruj sytuację wraz z rodzicami i pracownikami szkoły przez dłuższy czas. 
 • Zachęcamy do przeczytania artykułu Mobbing doświadczany przez jąkające się dzieci