Jak pomóc osobie dorosłej?

Artystyczna grafika przedstawiająca kubek

  • staraj się doskonalić zawodowo w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia terapii zaburzeń płynności mowy;
  • mów otwarcie o jąkaniu;
  • rozpocznij od poradnictwa – przekaż podstawowe informacje na temat jąkania i metod terapii, dziel się materiałami;
  • postaraj się dokładnie zdiagnozować niepłynność mowy i wspólnie z osobą dorosłą dobierz odpowiednią metodę terapeutyczną;
  • pamiętaj, że prowadzenie terapii jąkania polega na udzielaniu pomocy w zakresie osiągania celów obranych przez osobę jąkającą się;
  • zadbaj o skuteczne przenoszenie efektów terapii do codzienności;
  • udzielaj wsparcia rodzinie osoby z jąkaniem;
  • staraj się szerzyć wiedzę na temat jąkania i korzystnych sposobów reagowania na nie przez otoczenie;
  • korzystaj ze wsparcia grupowego – uczestnicz w spotkaniach grup samopomocy, zachęcaj osoby z jąkaniem do wzięcia udziału w spotkaniach takich grup. Ta forma może być świetnym uzupełnieniem autoterapii. Więcej o grupach samopomocy dowiesz się, oglądając nagranie z wywiadu z osobą korzystającą z dobrodziejstw samopomocy oraz jej aktywną działaczką oraz z lektury artykułu Pozainstytucjonalne wsparcie.