Co może zrobić specjalista?

Artystyczna grafika w kolorze błękitu. Grafika przedstawia śrubokręt oraz klucz

  • buduj łańcuch wsparcia w otoczeniu osób z jąkaniem;
  • zadbaj o współdziałanie specjalistów zajmujących się dzieckiem i rodziną oraz osobami dorosłymi z jąkaniem;
  • zdobądź rzetelną wiedzę na temat zaburzeń płynności mowy;
  • obalaj mity i fałszywe przekonania;
  • dziel się wiedzą na temat jąkania oraz korzystnych sposobów reagowania na nie;
  • wspieraj dziecko z jąkaniem i twórz warunki do skutecznej, komfortowej komunikacji z otoczeniem poprzez promowanie zasad dobrej komunikacji oraz akceptacji dla inności w jego otoczeniu;
  • wspieraj odporność psychiczną osoby z jąkaniem, jej pewność siebie i poczucie sprawczości w otaczającym ją świecie;
  • wspieraj osoby dorosłe w radzeniu sobie ze zmianą, wprowadzaniem jej w życie i odzyskiwaniem poczucia kontroli nad mówieniem na co dzień;
  • więcej na temat wsparcia dziecka jąkającego się dowiesz się z rozmowy z logopedą z osobistym doświadczeniem jąkania.