PARTNERZY

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jest to jedna z największych, publicznych uczelni w Polsce. Uniwersytet zawarł prawie 600 umów o współpracy z uczelniami, jednostkami badawczymi i przedsiębiorstwami z kraju i zagranicy, dzięki którym realizuje wiele projektów naukowych oraz programy międzynarodowej wymiany studentów i pracowników. Posiada procedury realizacji projektów współfinansowanych. Projekt jest wdrażany na Wydziale Humanistycznym, na którym podejmowane są różne logopedyczne projekty badawcze we współpracy z badaczami z akademickich ośrodków w kraju (m. in. Uniwersytetami Łódzkim, Rzeszowskim oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim) i za granicą (m. in. University of Alberta, Canada, University of Central Florida, USA).

Więcej informacji na stronie: www.us.edu.pl

Prezentacja multimedialna o  Uniwersytecie Śląskim w Katowicach: pobierz

 

 

  • Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji wydarzeń promujących sprawną komunikację , w tym w realizacji międzynarodowych i krajowych konferencji, seminariów, warsztatów i paneli dyskusyjnych, dzięki którym upowszechniana jest najnowsza wiedza na temat diagnozowania i terapii logopedycznej. W tych wydarzeniach bierze udział wielu uczestników z całego świata. Współorganizowane od lat przez Agere Aude konferencje naukowe zawsze łączone są z dodatkowym wydarzeniami o wymiarze par excellence społecznym, misyjnym i budzą niesłabnące zainteresowanie. AA zaprasza przedstawicieli lokalnych społeczności na bezpłatne wydarzenia edukacyjne, takie jak logopedyczne pikniki rodzinne czy panele dyskusyjne kierowane przede wszystkim do osób zmagających się na co dzień z zaburzeniami mowy i ich najbliższych.

Więcej informacji na stronie: www.agereaude.pl

Prezentacja multimedialna o  Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude: pobierz

 

 

  • The Arctic University of Norway, Tromsø

Naszym partnerem w tym projekcie jest Norweski Uniwersytet Arktyczny w Tromsø (UIT). Jest to jeden z największych uniwersytetów norweskich. Uczelnia ma 15.500 studentów i 3.500 pracowników na sześciu wydziałach. Instytut Edukacji na Wydziale Humanistycznym, Nauk Społecznych i Edukacji oferuje roczne studia, programy licencjackie, programy magisterskie, studia zawodowe i studia doktoranckie z zakresu pedagogiki. Wśród kierunków studiów są˛ m.in.: pedagogika, w tym specjalna oraz logopedia. UIT przyczynia się do rozwoju opartego na wiedzy, na poziomie regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a dydaktyka odwołuje się do wyników badan´ naukowych. Jednymi z kluczowych obszarów badawczych są: zdrowie, dobrobyt i jakość życia. Liczba realizowanych projektów: 423. Kluczowe wykonawczynie zaangażowane w ten projekt: Kristin Åmodt i Hilda Sønsterud, które są również zatrudnione  jako specjalistki logopedii w Statped oraz dr Signhild Skogdal –  są ekspertkami w zakresie logopedii i edukacji oraz pracownicami naukowymi.

Więcej informacji na stronie: https://en.uit.no/startsida