Cheryl King

 Równość szans

Equality in Opportunity

Cheryl King

Tłumaczenie: Julia Olesiak i Małgorzata Kosiedowska

 

O autorce: Nazywam się Cheryl King i od 2018 roku jestem powiernikiem Scottish Stammering Network. Jąkam się od trzeciego roku życia. W kwietniu 2018 roku, podczas dnia otwartego Scottish Stammering Network, w końcu zaakceptowałam moje jąkanie. Akceptacja pomogła mi uzyskać większą kontrolę nad moim jąkaniem lub też powstrzymywaniem się od niego – tak to teraz widzę. Aktywnie wypowiadam się o jąkaniu w nadziei na podniesienie świadomości społecznej na ten temat. Jąkanie zabrało mi bardzo wiele. Pozwoliłam, aby kontrolowało mnie zbyt długo. Teraz stopniowo odzyskuję tę kontrolę i absolutnie kocham moje nowe, szalone, zabiegane życie! Od 2018 roku bardzo się ono zmieniło, a fantastyczna Stammering Community (Społeczność Osób Jąkających się) pomogła mi w mojej osobistej transformacji. Dziękuję! #HearThePerson

… Doskonałe umiejętności komunikacyjne …

Kto wie, co to oznacza – ręce w górę.  Ja też nie wiem!

Ci z Was (być może tylko w Wielkiej Brytanii), którzy ostatnio oglądali ogłoszenia o pracę, wiedzą, że te trzy słowa pojawiają się w prawie wszystkich z nich. Ale co dokładnie oznacza „doskonały”? I jaki to rodzaj komunikacji? Przecież komunikacja nie jest tylko werbalna. Zaś my, jako osoby poszukujące pracy, mamy instynktownie to wiedzieć. Te trzy słowa zawarte w ogłoszeniach o pracę mogą zniechęcić niektórych ludzi do ubiegania się o dane stanowisko i prawdopodobnie tak właśnie bywa. Pracodawcy mogą przegapić idealnego kandydata tylko dlatego, że nie wyjaśniają w pełni, do jakiego rodzaju komunikacji się odnoszą i w jaki sposób mierzą jej „doskonałość’’. Ci z nas, którzy mają zaburzenia mowy, problemy ze słuchem lub których pierwszym językiem nie jest angielski, mogą czuć się wykluczeni.

Zmiana, którą chcę zobaczyć – rekrutacja włączająca. Równość szans.

W 2021 roku zdecydowałam, że przeprowadzę kampanię i rzucę wyzwanie szkockim pracodawcom, aby ci ponownie przemyśleli swoje ogłoszenia pracy i sformułowania dotyczące komunikacji. „Doskonały” definiowany jest przez słownik Oxford jako „wyjątkowo dobry; wybitny”, ale w jaki sposób mierzy się to podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Albo jak jest to mierzone przez pracodawców w ogóle? I co dokładnie oznacza „wyjątkowo dobry”?
Z pewnością pozostawia to możliwość indywidualnej interpretacji i potencjalnie nieświadomych, a nawet świadomych uprzedzeń. Kto ocenia, i na jakiej podstawie, czy kandydat cechuje się „doskonałą” komunikacją?

Zaczęłam pisać do poszczególnych kierowników rekrutacji z sektora publicznego, których ogłoszenia o pracę prosiły o „dobre” lub „doskonałe” umiejętności komunikacyjne, z prośbą o wyjaśnienie, co przez to rozumieją. Wszyscy ci menedżerowie przekazali mój list do swoich Działów Zasobów Ludzkich (HR)! Szczerze mówiąc, tego się spodziewałam. Ogłoszenia o pracę nie są tworzone od nowa dla każdego stanowiska i niekoniecznie ich autorem jest kierownik lub dział rekrutacji. Są one używane raz po raz bez prawdziwej aktualizacji, chyba, że jakiś problem zostanie szczególnie podkreślony.

Wtedy zadecydowałam (bo sama tę akcję prowadziłam), że może to być najlepszy sposób na nawiązanie kontaktu z pracodawcami sektora publicznego – z pewnością będzie to dużo szybsze niż szukanie konkretnych ogłoszeń o pracę w Internecie.

Sporządziłam standardowy list dotyczący używania przez pracodawców sformułowania „doskonałe/dobre umiejętności komunikacyjne” i poprosiłam ich o odpowiedź. Wiele działów HR odpowiedziało, że nigdy tak naprawdę nie zastanawiało się nad tym sformułowaniem i nad tym, czy było ono włączające. Niektórzy pracodawcy poprosili mnie o rozmowę wideo, aby omówić, w jaki sposób mogliby zmienić swoje ogłoszenia o pracę na mniej selekcjonujące.

Podczas rozmów wideo podkreślałam, iż w przeszłości, jeśli w ogłoszeniu o pracę  wymagano „doskonałych umiejętności komunikacyjnych”, przechodziłam do następnego, ponieważ myślałam, że to mnie nie dotyczy. Co więcej, nigdy nawet nie spojrzałam na pełną specyfikację pracy, w której często wyjaśniano rodzaj komunikacji. Tak więc w efekcie zostałam nieumyślnie wykluczona tylko z powodu tych trzech słów, które nie miały pełnego wyjaśnienia.

W czasie tych wideorozmów zawsze podkreślałam – nie twierdzę, że ci, którzy (czasami) jąkają się, nie są dobrzy w komunikacji. Jesteśmy! Odnosiłam się tylko do sformułowań dotyczących komunikacji i tego, że nie zostały one wyjaśnione, nawet słowami „doskonały” lub dobry”.

Niektórzy pracodawcy sektora publicznego starają się teraz zmienić swoje ogłoszenia o pracy i usunąć wszelkie odniesienia do komunikacji, jeśli nie zawierają informacji co dokładnie ona obejmuje. Wszelkie odniesienia do komunikacji mają być wówczas zawarte w pełnej specyfikacji stanowiska i bardzo szczegółowo określać, co powinien robić pracownik – na przykład wykonywać wewnętrzne rozmowy telefoniczne, wykonywać zewnętrzne rozmowy telefoniczne, korzystać z poczty e-mail, być obecny na spotkaniach itd. Jeśli zaś chodzi o terminy „doskonały” lub „dobry”, byłyby one używane tylko wtedy, gdyby było to absolutnie konieczne na danym stanowisku.

Sektor prywatny i charytatywny zajęły mi trochę więcej czasu, ponieważ musiałam spędzać czas na przeszukiwaniu stron internetowych z ofertami pracy, aby znaleźć ogłoszenia o pracę, w których proszono o „dobre” lub „doskonałe” umiejętności komunikacyjne. Niektórzy z tych pracodawców nie podali w nich kontaktowego adresu e-mail, więc znalezienie go na ich oficjalnej stronie internetowej zajęło więcej czasu. Pewnych pracodawców musiałam pominąć, ponieważ na ich stronie także nie było adresu e-mail, zaś telefonicznie po prostu nie miałam czasu, żeby ze wszystkimi się skontaktować i wyjaśnić kampanię – choć to byłaby dla mnie świetna praktyka konwersacyjna!!!

Ponownie odpowiedzi, które otrzymywałam z sektora prywatnego i charytatywnego, były bardzo obiecujące. Tu również wielu pracodawców, z którymi wymieniłam maile lub rozmawiałam przez wideo, było gotowych przemyśleć sformułowania we własnych ogłoszeniach o pracę.

Rozmowy kwalifikacyjne były kolejnym obszarem, którym chciałam się zająć. Wiele osób, nie tylko mających trudności z komunikacją, doświadcza stresu i niepokoju podczas takich spotkań. Prostym sposobem na złagodzenie go byłoby przekazanie wszystkim rozmówcom kopii pytań na początku wywiadu. Wiem, że gdy  idę na rozmowę kwalifikacyjną, muszę świadomie myśleć o tym, by oddychać, zachować spokój i starać się słuchać tego, o co pyta mnie ankieter. Jednak wiele razy zupełnie przegapiłam pytanie, ponieważ starałam się kontrolować oddech. A prawdopodobnie tylko dwa razy podczas rozmowy mogę poprosić o powtórzenie pytania. Dzięki temu, że standardową praktyką byłoby dawanie wszystkim ankietowanym kopii pytań, cały proces rozmowy kwalifikacyjnej byłby przystępniejszy dla wszystkich. Jest to dowolne czy czytasz, czy słuchasz pytań, co też oznacza, że osoby z dysleksją lub takie, których pierwszym językiem nie jest angielski, nie zostaną wykluczone.

Zmiana, którą chcę zobaczyć – rekrutacja bardziej inkluzywna. Równość szans.

REFLEKSJA

Prowadzenie tej kampanii bardzo mi się podobało i czuję, że choć w niewielkim stopniu pomogłam zmienić proces rekrutacji. Żałuję jednak, że nie mogłam skontaktować się z większą liczbą pracodawców, ale po prostu nie miałam aż tyle wolnego czasu, aby to zrobić.

Generalnie jestem zadowolona z wyników kampanii i mam nadzieję, że więcej pracodawców dowie się o tym i będzie chciało zmienić swoje ogłoszenia dotyczące pracy. Pandemia Covid-19 dała nam wszystkim szansę na ponowne przemyślenie tego, jak robimy różne rzeczy i otworzyła wiele drzwi do zmian oraz dała nowe możliwości.

Pomogłam również zwiększyć zasięg Scottish Stammering Network, ponieważ niektórzy pracodawcy nie wiedzieli o tej działalności charytatywnej. Może to przyczynić się do większej pomocy i wsparcia dla osób, które czasami jąkają się lub powstrzymują (nie lubię używać terminu „Ludzie, którzy jąkają się”, ponieważ nie jąkamy się przez cały czas. Zatem,kim jesteśmy, kiedy się nie jąkamy?). Och, te etykietki!!!

CHCESZ POMÓC?

Miej oczy otwarte na ogłoszenia o pracę, w których proszą o „doskonałą” lub „dobrą” komunikację i skontaktuj się z pracodawcą, aby zapytać, co przez to rozumie. Nawet jeśli nie zamierzasz ubiegać się o to stanowisko, pomoże to pracodawcy uświadomić sobie, w jaki sposób ich sformułowanie może wykluczać idealnego kandydata. 

Miejmy równe szanse!

#EqualityInOpportunity    #HearThePerson     #ISAD2021

 

Oryginalny tekst w języku angielskim ukazał się na stronie ISAD 2021 online Conference: https://isad.isastutter.org/
Przedruk tłumaczenia za zgodą Cheryl King i Organizatorów 24th ISAD Online Conference.
Tłumaczenie na język polski: Julia Olesiak, Małgorzata Kosiedowska
Konsultacja językowa: Katarzyna Węsierska
Konsultacja merytoryczna, redakcja i korekta językowa: Aleksandra Boroń, Izabela Michta, Monika Pakura.