Publikacje

Monografia „Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka”

Bothe, A. K. (2002). Speech modification approaches to stuttering treatment in schools. Seminars in Speech and Language, 23 (3), 181–186.

Caughter, S., Crofts, V. (2018). Nurturing a Resilient Mindset in School-Aged Children Who Stutter. American Journal of Speech-Language Pathology, 27, 1111–1123.

Chmela, K., Reardon, N. (2014). Kwestionariusz dla nauczycieli. W: K. Chmela, N. Reardon, Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania. Katowice: Centrum Logopedyczne.

De Geus, E. (2013). Czasami po prostu się jąkam. Książka dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Katowice: Centrum Logopedyczne.

Kelman, E., Whyte A. (2018). Zrozumieć jąkanie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Scott, I., Guitar, C. (2012). Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów. Katowice: Centrum logopedyczne.

Tarkowski, Z. (2008). Zmiana postaw wobec jąkania. Lublin: Wydawnictwo Fundacji Orator. 

Tarkowski, Z. (2010). Jąkanie. Księga pytań i odpowiedzi. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Tarkowski, Z., Humeniuk, E., & Dunaj, J. (2011). Jąkanie w wieku przedszkolnym. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.