Materiały audiowizualne

„LOGOLab – Dialog bez barier. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej.”

„Jąkanie – fakty”

Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem…”

„Budujmy świat, który rozumie jąkanie…”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu wszyscy dorośliśmy…”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu…”

„Śląska logopedia przyciąga świat”

„Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?”

„W świecie zaburzeń płynności mowy. Eksperci mają głos”

„Eksperci mają głos…”

„Porozmawiajmy o jąkaniu…”

„Jąkanie”