Warsztaty upowszechniające rezultaty projektu Dialog bez barier. LOGOLab

19 września 2020 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbyły się bezpłatne warsztaty logopedyczne: LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu. Warsztaty adresowane do logopedów i studentów logopedii.

Warsztaty prowadzili eksperci krajowi:
Prof. Katarzyna Węsierska oraz Aleksandra Boroń, Lucyna Jankowska-Szafarska, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska, Agata Sakwerda oraz Izabela Michta

oraz eksperci z zagranicy (w formule online):
Hilda Sønsterud (Statped, Department of Speech and Language Disorders / University of Tromsø / University of Oslo)
Erik Raj (Monmouth University, USA)

Warsztaty odbyły się w ramach projektu LOGOLabDialog bez barier realizowanego dzięki wsparciu funduszy EOG oraz funduszy norweskich (w ramach Programu Edukacja).

Warsztaty zostały zorganizowane w sytuacji bezpośredniego kontaktu, przy zachowaniu zalecanego rygoru sanitarnego. Spotkania odbyły się w sali zapewniającej stosowny dystans społeczny, a w materiałach szkoleniowych uwzględniliśmy konieczność zapewniania m.in. przyłbic uczestnikom spotkania.

Program warsztatów: pobierz