Warsztaty upowszechniające pn. Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi

20 września 2021 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie odbyły się bezpłatne warsztaty logopedyczne pn. Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się. Warsztaty skierowane były do logopedów, studentów logopedii, a także do środowiska osób jąkających się.

Warsztaty prowadzili eksperci krajowi:
Prof. Katarzyna Węsierska oraz Aleksandra Boroń, Lucyna Jankowska-Szafarska, Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska, Agata Sakwerda oraz Izabela Michta

oraz eksperci z zagranicy (w formule online):
Hilda Sønsterud (Statped, Department of Speech and Language Disorders / University of Tromsø / University of Oslo)
Signhild Skogdal (University of Tromsø)
Kristin Åmodt (Statped, Department of Speech and Language Disorders)
Mary Weidner (Edinboro University of Pennsylvania, USA)

Warsztaty odbyły się w ramach projektu LOGOLabDialog bez barier realizowanego dzięki wsparciu funduszy EOG oraz funduszy norweskich (w ramach Programu Edukacja).

Warsztaty zostały zorganizowane w sytuacji bezpośredniego kontaktu, przy zachowaniu zalecanego rygoru sanitarnego. Spotkania odbyły się w sali zapewniającej stosowny dystans społeczny, a w materiałach szkoleniowych uwzględniliśmy konieczność zapewniania m.in. przyłbic uczestnikom spotkania.

Program warsztatów: pobierz