Materiały audiowizualne

„LOGOLab – Dialog bez barier. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej.”

„Jąkanie – fakty”

„Satysfakcja z mówienia i komfort mówienia”

„Nie bój się jąkania!”

„Jak rozmawiać z kimś, kto się jąka i jak mówić o jąkaniu – Panel dyskusyjny”

„Wykorzystanie technologii w diagnozie i terapii zaburzeń płynności mowy” dr Erik X. Raj

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców część 1 – opinie rodziców”

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców część 2 – opinie dzieci”

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców część 3 – opinie wolontariuszy”

„Budujmy świat, który rozumie jąkanie…”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu wszyscy dorośliśmy…”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu…”

„Świat, który rozumie jąkanie”

„Śląska logopedia przyciąga świat”

„Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?”

„W świecie zaburzeń płynności mowy. Eksperci mają głos”

„Giełkot”

„Eksperci mają głos…”

„Porozmawiajmy o jąkaniu…”

„Jąkanie”