Gdzie szukać pomocy?

Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z jąkaniem, że nie panujesz nad swoją mową i chciałbyś z czyjąś pomocą zaradzić temu, jak mówisz i zaakceptować niepłynność – spróbuj poprosić o wsparcie. Znajdzie się wiele osób, organizacji, grup wsparcia, które chętnie zajmą się współpracą z tobą. Nawet jeśli czujesz się skrępowany i trudno ci jest żyć ze świadomością, że sam nie radzisz sobie z jakąś trudnością, nie zapomnij, że w tym wszystkim chodzi o ciebie i twój komfort życia. Jeśli uważasz, że poprawa komunikowania się może ci dać lepsze samopoczucie i pewność siebie:

  • porozmawiaj z rodzicem;
  • zgłoś się do szkolnego logopedy, pedagoga, psychologa;
  • zgłoś się do najbliższej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • poszukaj grup samopomocowych w twojej okolicy;
  • poszukaj w Internecie miejsc, osób, grup, które mają podobnie odczucia jak ty – dzielenie się wrażeniami i emocjami naprawdę pomaga.

Szukasz pomocy, a to oznacza, że chcesz w życiu zmiany, a dokładniej – poprawy zdolności komunikowania się. Najpewniej sytuacje, w których prosisz o pomoc, będą dla ciebie trudne. Pamiętaj jednak, że najważniejszy jesteś ty i twoje dobre samopoczucie.