Złote zasady dobrej komunikacji

Artystyczna grafika w kolorze zieleni, przedstawiająca uśmiechnięte dziecko

  1. Gdy dziecko zaczyna do ciebie mówić, jeśli tylko to możliwe (nie dotyczy sytuacji, w której na przykład prowadzisz samochód), spróbuj skierować całą uwagę na nie, zaprzestając wykonywania bieżącej czynności.
  2. Utrzymuj naturalny kontakt wzrokowy.
  3. Zrównaj się z dzieckiem do linii wzroku, na przykład kucając lub siadając na krześle, jeśli dziecko jest jeszcze małe.
  4. Słuchaj tego, co dziecko mówi, a nie tego, jak mówi.
  5. Bądź cierpliwy. Nawet jeśli twoje dziecko jąka się mocno, pozwól mu dokończyć wypowiedź. Nie próbuj zgadywać, co ma na myśli, nie przerywaj, nie dopowiadaj za nie. Wprowadź w domu zasadę mówienia po kolei.
  6. Przytakuj i parafrazuj słowa dziecka.
  7. Zachowaj równowagę pomiędzy komentowaniem a zadawaniem pytań. Komentarze zachęcają do rozwijania wypowiedzi, pytania mogą nieść za sobą ryzyko wywierania presji na rozmówcy („Czekam na twoją odpowiedź.”, „Musisz mi odpowiedzieć.”).
  8. Pozwól dziecku na samodzielność w komunikowaniu się tak, aby było przekonane, że pomimo jąkania potrafi skutecznie przekazać swoje myśli, wyartykułować potrzeby, rozwijając poczucie sprawstwa.
  9. Zwolnij swoje tempo mowy i staraj się robić pauzy. Gdy mówisz szybko, możesz być niezrozumiały, gdyż twoje słowa mogą się zlewać w jedną całość. Dodatkowo dziecko z jąkaniem będzie dążyło do zrównania się z tobą w szybkości wypowiadania się, a to utrudni mu zachowanie płynności mowy.
  10. Okazuj akceptację i zrozumienie. Zapewnij przyjazną atmosferę rozmowy. Ciesz się z kontaktu ze swoim dzieckiem.