Publikacje

Monografia „Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka.”

Blanchet, P., Boroń, A., Chmielewski, G., Everard, R., Haase, T., Gładosz, Z., Jankowska-Szafarska, L., Ravid, B., St. Louis, K. O., Węsierska, K. (2019). Sukces w terapii jąkania – czym jest i jak go osiągnąć – opinie „podwójnych” ekspertów. W: K. Węsierska, M. Witkowski (red.), Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka (t. 2, s. 13–31). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Błachnio, A. (2013). Emocje odczuwane podczas mówienia przez osoby jąkające się. Kwartalnik Pedagogiczny, 3, 31–50.

Chmela, K. E., Reardon, N. (2014). Jak skutecznie pracować nad postawami i emocjami w terapii jąkania. Katowice: Wydawnictwo Centrum Logopedyczne. 

de Geus E. (2013). Czasami po prostu się jąkam. Katowice: Centrum Logopedyczne.

Faściszewska, M. (2017). Lubię mówić – rozwijanie dialogu i narracji dziecka jąkającego się w rodzinie i środowisku edukacyjnym. W: L. Jankowska-Szafarska, B. Suligowska, R. Kara, K. Kupiec (red.), Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu (s. 55–67). Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Guitar, B. (2014).  Dobór metod terapii jąkania. Katowice: Centrum Logopedyczne. 

Guitar, B., Conture, E. G. (2012). Dziecko, które się jąka. Informacje dla pediatry. Katowice: Centrum Logopedyczne.

Hood, S. B. (red.). (2015). Jąkanie — eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów. Katowice: Wydawnictwo Centrum Logopedyczne.

Jankowska-Szafarska, L., Suligowska, B., Kara, R., Kupiec, K. (red.). (2017). Życie z zacięciem. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.  

Jeziorczak, B., Węsierska, K. (2011). Jakość relacji logopeda – rodzic dziecka jąkającego się a skuteczność terapii jąkania wczesnodziecięcego. W: J. Gruba (red.), Wybrane problemy logopedyczne (s. 51–66). Gliwice: Fonem.eu.

Jankowska-Szafarska, L. (2018). Praktyczne zastosowanie podejścia modyfikacji jąkania u młodzieży i dorosłych – pokonywanie barier psychologicznych. W: K. Węsierska (red.), przy współpracy K. Gaweł, Zaburzenia płynności mowy (s. 224–239). Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Kamińska, D., Bijak, E. (2013). Społeczny aspekt jąkania – wskazówki dla jąkających się i ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli i logopedów. Logopedia Silesiana, 2, 168–180.

Kelman, E.,  Nicholas, A. (2012). Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis. 

Kelman, E., Whyte, A. (2018). Zrozumieć jąkanie. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Lenz Holte, D. (2016). Głos odzyskany. Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Michta, I., Ploch, K. (2019). Rola autoterapii w jąkaniu – znaczenie grup samopomocowych. Forum Logopedy, 31, 48–54.

Płosa, T. (2017). To nie nasza wada, to nasza cecha. Gazeta Uniwersytecka UŚ, 251, 24–25.

Płusajska-Otto, A., Węsierska, K. (2009). Znaczenie współpracy logopedy i nauczyciela w terapii dziecka jąkającego się. Forum Logopedyczne, 17, 29–34. Dostęp online: http://ptl.katowice.pl/wydawnictwa/forum-logopedyczne/

Sakwerda, A. (2020). Spokojnie, to tylko jąkanie! Katowice: Centrum Logopedyczne. 

Schneider, P. (2014). Kto-kto-kto robi hu-hu-hu? Katowice: Centrum Logopedyczne.     

Schneider, P. (2017). Moje dziecko się jąka. Co mogę zrobić? Katowice: Centrum Logopedyczne.

Szerszeńska, A. (2015). Jąkanie to nie wyrok! Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Szerszeńska, A. (2020). Tymon i piłka w grze! Białystok: Wydawnictwo New Space. 

Węsierska, K. (2010). Interakcyjna Terapia Rodzic–Dziecko – Palin Parent-Child Interaction Approach (Palin PCI) – przykładem skutecznego postępowania logopedycznego w jąkaniu wczesnodziecięcym. Forum Logopedyczne, nr 18, 2.

Węsierska, K., Jeziorczak, B. (2011). Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. Katowice: Wydawnictwo Centrum Logopedyczne.

Węsierska, K. (2013). Udział rodziców w procesie interwencji logopedycznej w jąkaniu u małych dzieci. W: A. Sobczak, D. Müller (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji (s. 11–21). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Węsierska, K. (red.). przy współpracy Gaweł, K. (2018). Zaburzenia płynności mowy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Węsierska, K., Laszczyńska, A., Pakura, M. (2017). Wczesna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym w Polsce – w opiniach logopedów i rodziców dzieci jąkających się. Forum Logopedyczne, 25, 81–96. Dostęp online: http://ptl.katowice.pl/wydawnictwa/forum-logopedyczne/ 

Węsierska, K., Witkowski, M. (red.). (2020). Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T 2. Katowice: Uniwersytet Śląski.