InterACT

Poziom I:

O programie

 Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: logopedów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców i innych specjalistów do zgłoszenia swojej placówki do wdrażania programu InterACT. Jest to program edukacji antydyskryminacyjnej stworzony przez dr Mary Weidner (z West Virginia University w USA) i zaadaptowany do warunków polskich przez dr hab. prof. UŚ Katarzynę Węsierską z udziałem członków Koła Naukowego Młodych Logopedów Uniwersytetu Śląskiego. Program jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest kształtowanie adekwatnych postaw wobec różnych form niepełnosprawności, a także zaburzeń w komunikowaniu się, w tym zmiana postaw społecznych wobec jąkania. Poprzez udział w sesjach InterACT dzieci uczą się, jak adekwatnie reagować i skutecznie wspierać osoby z różnymi formami niepełnosprawności oraz osoby jąkające się. Najważniejsze przesłanie programu brzmi: Każdy z nas jest inny i każdy taki sam – każdy z nas jest wyjątkowy! Budujmy świat bezpieczny i przyjazny dla wszystkich dzieci.

Osoby zainteresowane wdrożeniem programu w swojej placówce proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

Zespół koordynujący upowszechnianie programu InterACT prześle osobom zainteresowanym zaproszenie do udziału w webinarze przygotowującym do wdrażania programu. Udział w tym trwającym ok. 60 minut webinarze jest warunkiem koniecznym uzyskania dostępu do wszystkich materiałów niezbędnych do wdrażania programu. Zarówno udział w webinarze, jak i uzyskanie dostępu do materiałów potrzebnych do wdrażania programu są bezpłatne.

Każdy uczestnik webinaru jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z krótkim wykładem dr Mary Weidner na temat programu InterACT.

  • Film Mini-wykład dr Mary Weidner – twórczyni InterACT

 

Poniżej zainteresowane osoby znajdą więcej informacji na temat programu InterACT:

  • Film Dzieci mówią o programie InterACT