Zasoby Międzynarodowej Konferencji ZPM

Zaburzenia Płynności mowy Edycja IV

Prezentacja: Mówię To, Co myślę

Prezentacja: I say what i think

Poster: I say what i think

Poster: Mówie To, Co myślę

Prezentacja: Palin PCI – Terapia interakcyjna 

Poster: Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic – dziecko

Poster: Wspieranie rodziców dzieci z zaburzeniami płynności mowy w praktyce logopedycznej

Prezentacja: Wspieranie rodziców dzieci z zaburzeniami płynności mowy w praktyce logopedycznej

Poster: Terapia Akceptacji i Zaangażowania (terapia ACT) 

Prezentacja: Terapia Akceptacji i Zaangażowania (terapia ACT)

Poster: Acceptance and commitent therapy

Prezentacja: Acceptance and commitment therapy

Poster: The use of Ben Furman’s Kid’s Skills in therapy of children who stutter at preschool and early schoolage 

Poster: Wykorzystanie programu Kids’ Skills – DAM RADĘ! Bena furmana w terapi dziecka z jąkaniem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Prezentacja Wykorzystanie programu Kids’ Skills – DAM RADĘ! 

Prezentacja: The use of Ben Furman’s Kids’ Skills in the therapy.

Prezentacja: Wspieranie dziecka jąkającego się w grupie przedszkolnej

Poster: Supporting a child who stutters in a kindergarten group

Prezentacja: Supporting a child who stutters in kindergarten group

Poster: Wspieranie dziecka jąkającego się w grupie przedszkolnej

Poster: Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców jako źródło wsparcia dla wszystkich uczestników

Prezentacja: Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców jako źródło wsparcia dla wszystkich uczestników

Prezentacja: Kształtowanie postaw asertywnych i nabywanie umiejętności radzenia sobie z mobbingiem przez dzieci jąkające się

Poster: Kształtowanie postaw asertywnych i nabywanie umiejętności radzenia sobie z mobbingiem przez dzieci jąkające się

Prezentacja: Skuteczne radzenie sobie z mobbingiem w środowisku dzieci jąkających się – jak wspierać rodziców?

Poster: Skuteczne radzenie sobie z mobbingiem w środowisku dzieci jąkających się – jak wspierać rodziców?

Prezentacja: Kształtowanie właściwych postaw wobec dzieci jąkających się w środowisku edukacyjnym 

Poster: Kształtowanie właściwych postaw wobec dzieci jąkających się w środowisku edukacyjnym

Poster: Forming appropriate attitudes toward children who stutter in educational settings

Prezentacja: Forming appropriate attitudes toward children who stutter in educational settings

Prezentacja: Jak (Nie)Działać – Rówieśnicze wsparcie dzieci jąkających się

Poster: Jak(Nie)Działać – Rówieśnicze wsparcie dzieci jąkających się – Warsztaty Online

Poster: Nastolatek z jąkaniem – Studium przypadku na tle modelu ICF

Prezentacja: Nastolatek z jąkaniem – Studium przypadku na tle modelu ICF

Prezentacja: Teenager who stutters – a case study based on the icf model

Poster: Teenager whit stuttering – a case study based on ICF model

Prezentacja: Postawy społeczne nauczycieli oraz uczniów szkół polskich wobec niepłynności mowy

Poster: Postawy społeczne nauczycieli oraz uczniów szkół polskich wobec niepłynności mowy

 

 

Zaburzenia Płynności mowy Edycja I – III

Prezentacja: Asertywność – komunikat UFO 

Prezentacja: Mobbing – dla uczniów z jąkaniem oraz ich kolegów

Prezentacja: O jąkaniu – wyniki ankiety 

Prezentacja: Słynne osoby jąkające się 

Prezentacja: Inny nie znaczy gorszy 

Prezentacja: Śmiech w terapii jąkania

Prezentacja: Zmiana postaw

Prezentacja: Ja i moja wartość

Prezentacja: Stawanie się skutecznym logopedą specjalizującym się w zaburzeniach płynności mowy

Handout: Giełkot – (bez)ładny labirynt dr Florence L. Myers

Handout: Łagodzenie wyzwań, z którymi zmagają się jąkające się dzieci w wieku szkolnym dr Isabella K. Reichel

Handout: Badanie postaw związanych z mówieniem na różnych etapach życia. Implikacje terapeutyczne dr Martine Vanryckeghem

Handout: Wielowymiarowa, oparta na dowodach diagnoza prowadząca do wielopłaszczyznowej terapii dr Martine Vanryckeghem

Poster: Early Intervention in Stuttering from the Parent’s Perspective: Findings from International Comparative Surveys

Poster: Sytuacja dorosłych zmagających się z jąkaniem

Poster: Trening umiejętności interpersonalnych w terapii zaburzeń płynności mowy

Poster: State of suttering intervention practices in Lebanon

Poster: Cluttering: german logopedics – what do german practitioners and clinicans thing about cluttering?

Poster: Mindfulness a terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci

Poster: Metoda wystukiwania sylab – założenia i skuteczność

Poster: Rola grup samopomocowych w redukcji logofobii u osób jąkających się

Poster: Sytuacja szkolna dzieci jąkających się – badania porównawcze dzieci polskich i kanadyjskich 

Poster: Zastosowanie modelu ICF w diagnozowaniu jąkania

Poster: Zastosowanie techniki Appoggio w pracy terapeutycznej z osobami jąkającymi się

Poster: Jąkanie u dziecka z wadą wymowy studium przypadku

Poster: Narzędzie do diagnozowania jąkania się u osób dorosłych: założenia, postęp prac i wstępne wyniki badań

Poster: Terapia jąkania małego dziecka z wykorzystaniem Lidcombe Program