Postery

CoachMent – program modyfikacji jąkania z elementami coachingu – moderowany przez osobę jąkającą się (wersja anglojęzyczna)

 Skuteczne radzenie sobie z mobbingiem w środowisku dzieci jąkajacych się – jak wspierać rodziców?

Psychological Distress and Experiences Typical to Stuttering (Dyskomfort psychiczny i doświadczenia typowe dla jąkania) wersja w języku angielskim

Nastolatek z jąkaniem: studium przypadku na tle modelu ICF

Kształtowanie postaw asertywnych i nabywanie umiejętności radzenia sobie z mobbingiem przez dzieci jąkające się – studenckie warsztaty antydyskryminacyjne

Wspieranie dziecka jąkającego się w grupie przedszkolnej (wersja anglojęzyczna)

 Jąkanie i sztuka – czy się łączą?

Jak (nie) działać – rówieśnicze wsparcie dzieci jąkających się – warsztaty online

Funkcjonowanie osób z niepłynnością mowy

Wspieranie rodziców dzieci z zaburzeniami płynności mowy w praktyce logopedycznej

Stuttering: Part of Me, Voice of females who stutter (Jąkanie: część mnie – głos kobiet z jąkaniem) wersja w języku angielskim

Palin PCI – Terapia Interakcyjna Rodzic – Dziecko w praktyce – studium indywidualnego przypadku

Mówie TO, Co myślę – zastosowanie metody TOC w terapii jąkania (wersja anglojęzyczna)

Wykorzystanie programu Kids’ Skills – DAM RADE! Bena Furmana w terapii dziecka z jąkaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wersja anglojęzyczna

Terapia Akceptacji i Zaangażowania (terapia ACT) – praktyczne narzędzie terapeuty jąkania (wersja anglojęzyczna)

Early Intervention in Stuttering from the Parent’s Perspective: Findings from International Comparative Surveys

Sytuacja dorosłych zmagających się z jąkaniem

Trening umiejętności interpersonalnych w terapii zaburzeń płynności mowy

State of suttering intervention practices in Lebanon

Cluttering: german logopedics – what do german practitioners and clinicans thing about cluttering?

Mindfulness a terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci

Metoda wystukiwania sylab – założenia i suteczność

Rola grup samopomocowych w redukcji logofobii u osób jąkających się

Sytuacja szkolna dzieci jąkających się – badania porownawcze dzieci polskich i kanadyjskich 

Zastosowanie modelu ICF w diagnozowaniu jąkania

Zastosowanie techniki Appoggio w pracy terapeutycznej z osobami jąkającymi się

Jakanie u dziecka z wadą wymowy studium przypadku

Narzędzie do diagnozowania jąkania się u osob dorosłych: założenia, postęp prac i wstępne wniki badań

Terapia jąkania małego dziecka z wykorzystaniem Lidcombe Program