Do pobrania

Wytyczne dotyczące jąkania

Ocena ryzyka jąkania

Parasol ochronny

Do rodziców jąkającego się dziecka

Apel do nauczycieli

Karta podstawowych informacji

Kwestionariusz TBQ

Skala PPRS

Quiz o jąkaniu  

Cykl spotkań warsztatowych dla rodziców dzieci z jąkaniem w wieku przedszkolnym

Grafika góry lodowej

Prezentacja: Asertywność – komunikat UFO 

Prezentacja: Mobbing – dla uczniów z jąkaniem oraz ich kolegów

Prezentacja: O jąkaniu – wyniki ankiety 

Prezentacja: Słynne osoby jąkające się 

Prezentacja: Czy inny znaczy gorszy? 

Prezentacja: Śmiech w terapii jąkania

Prezentacja: Zmiana postaw

Prezentacja: Ja i moja wartość

Prezentacja: Stawanie się skutecznym logopedą specjalizującym się w zaburzeniach płynności mowy

Handout: Giełkot – (bez)ładny labirynt dr Florence L. Myers

Handout: Łagodzenie wyzwań, z którymi zmagają się jąkające się dzieci w wieku szkolnym dr Isabella K. Reichel

Handout: Badanie postaw związanych z mówieniem na różnych etapach życia. Implikacje terapeutyczne dr Martine Vanryckeghem

Handout: Wielowymiarowa, oparta na dowodach diagnoza prowadząca do wielopłaszczyznowej terapii dr Martine Vanryckeghem

Poster: CoachMent – program modyfikacji jąkania z elementami coachingu – moderowany przez osobę jąkającą się (wersja anglojęzyczna)

Poster: Skuteczne radzenie sobie z mobbingiem w środowisku dzieci jąkajacych się – jak wspierać rodziców?

Poster: Psychological Distress and Experiences Typical to Stuttering (Dyskomfort psychiczny i doświadczenia typowe dla jąkania) wersja w języku angielskim

Poster: Nastolatek z jąkaniem: studium przypadku na tle modelu ICF

Poster: Kształtowanie postaw asertywnych i nabywanie umiejętności radzenia sobie z mobbingiem przez dzieci jąkające się – studenckie warsztaty antydyskryminacyjne

Poster: Wspieranie dziecka jąkającego się w grupie przedszkolnej (wersja anglojęzyczna)

Poster: Jąkanie i sztuka – czy się łączą?

Poster: Jak (nie) działać – rówieśnicze wsparcie dzieci jąkających się – warsztaty online

Poster: Funkcjonowanie osób z niepłynnością mowy

Poster: Wspieranie rodziców dzieci z zaburzeniami płynności mowy w praktyce logopedycznej

Poster: Stuttering: Part of Me, Voice of females who stutter (Jąkanie: część mnie – głos kobiet z jąkaniem) wersja w języku angielskim

Poster: Palin PCI – Terapia Interakcyjna Rodzic – Dziecko w praktyce – studium indywidualnego przypadku

Poster: Mówie TO, Co myślę – zastosowanie metody TOC w terapii jąkania (wersja anglojęzyczna)

Poster: Wykorzystanie programu Kids’ Skills – DAM RADE! Bena Furmana w terapii dziecka z jąkaniem przedszkolnym i wczesnoszkolnym (wersja anglojęzyczna

Poster: Terapia Akceptacji i Zaangażowania (terapia ACT) – praktyczne narzędzie terapeuty jąkania (wersja anglojęzyczna)

Poster: Early Intervention in Stuttering from the Parent’s Perspective: Findings from International Comparative Surveys

Poster: Sytuacja dorosłych zmagających się z jąkaniem

Poster: Trening umiejętności interpersonalnych w terapii zaburzeń płynności mowy

Poster: State of suttering intervention practices in Lebanon

Poster: Cluttering: german logopedics – what do german practitioners and clinicans thing about cluttering?

Poster: Mindfulness a terapia zaburzeń płynności mowy u dzieci

Poster: Metoda wystukiwania sylab – założenia i suteczność

Poster: Rola grup samopomocowych w redukcji logofobii u osób jąkających się

Poster: Sytuacja szkolna dzieci jąkających się – badania porownawcze dzieci polskich i kanadyjskich 

Poster: Zastosowanie modelu ICF w diagnozowaniu jąkania

Poster: Zastosowanie techniki Appoggio w pracy terapeutycznej z osobami jąkającymi się

Poster: Jakanie u dziecka z wadą wymowy studium przypadku

Poster: Narzędzie do diagnozowania jąkania się u osob dorosłych: założenia, postęp prac i wstępne wniki badań

Poster: Terapia jąkania małego dziecka z wykorzystaniem Lidcombe Program