Materiały Audiowizualne

„Sztuka bycia nieidealnym – Filip Werstler”

„Jąkanie”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu…”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu wszyscy dorośliśmy…”

„Wywiady z uczestnikami warsztatów LOGOLAB – grupa dzieci „

„Wywiad z Zuzą, uczestniczką warsztatów dla dzieci jąkających się i ich rodziców LOGOLab”

„Wywiad z Magdą, uczestniczką warsztatów dla dzieci jąkających się i ich rodziców LOGOLab”

Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem…”

„Budujmy świat, który rozumie jąkanie…”

„Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?”

„Porozmawiajmy o jąkaniu…”