Materiały Audiowizualne

„LOGOLab – Dialog bez barier. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej.”

„Satysfakcja z mówienia i komfort mówienia”

„Sztuka bycia nieidealnym – Filip Werstler”

„Jąkanie”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu…”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu wszyscy dorośliśmy…”

„Wywiady z uczestnikami warsztatów LOGOLAB – grupa dzieci”

„Wywiad z Zuzią, uczestniczką warsztatów dla dzieci jąkających się i ich rodziców LOGOLab”

„Wywiad z Madzią, uczestniczką warsztatów dla dzieci jąkających się i ich rodziców LOGOLab”

Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem…”

„Budujmy świat, który rozumie jąkanie…”

„Co każdy z nas powinien wiedzieć o jąkaniu?”

„Porozmawiajmy o jąkaniu…”