Czym jest mobbing?

Artystyczna grafika w kolorze zieleni, przedstawiająca uśmiechnięte dziecko


Musisz pamiętać, że każdy z nas ma w życiu trudne chwile i bywa, że potrzebuje czyjejś pomocy. Są jednak takie momenty, w których czujemy się sparaliżowani i niezdolni do jakichkolwiek działań. Zastanów się, z czego to może wynikać? Być może ze strachu, obawy przed odrzuceniem, braku poczucia własnej wartości?

Jeśli masz problem z tym, że ktoś cię wyśmiewa, opowiada o tobie złośliwe i nieprawdziwe rzeczy, a dodatkowo sytuacja ta trwa od dłuższego czasu, może okazać się, że jesteś ofiarą mobbingu. Mobbing, czyli zastraszanie, nękanie, obraźliwe zachowanie przybiera różne formy i może mieć miejsce zarówno w szkole, jak i poza nią, np. w internecie, w domu.