Pamiętaj, że masz prawo…

Artystyczna grafika przedstawiająca kubek. Grafika jest w kolorach szarości

 • prosić o to, czego chcesz, lecz nie wymagać tego;
 • wyrażać swoje zdanie, uczucia i emocje asertywnie, czyli adekwatnie do sytuacji i do tego, co czujesz;
 • być traktowanym na równi z innymi;
 • samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 • decydować, czy chcesz się angażować w cudze problemy – nie musisz stale poświęcać się dla innych;
 • dostawać to, za co płacisz, gdy coś kupujesz lub korzystasz z usług;
 • zmieniać swoje decyzje – rozwijamy się i nie musimy zawsze mieć tego samego zdania;
 • szczerze zakomunikować: Przepraszam, głupio mi, ale przemyślałam to ponownie i zmieniłam zdanie;
 • zachować prywatność;
 • odnosić sukcesy – nie należy pomniejszać swoich osiągnięć, tylko cieszyć się nimi;
 • popełniać błędy i uczyć się na nich bez poczucia winy – w momencie, gdy popełnisz błąd, zastanów się, jaką (w razie pojawienia się drugiej szansy) lekcję wyciągnąć z tego błędu;
 • nie znać/nie wiedzieć wszystkiego, nie rozumieć;
 • komunikować, że czegoś nie jesteś pewien, że potrzebujesz pomocy;
 • żyć swoim życiem i decydować o tym, co i kogo do niego zapraszasz;
 • pozwalać sobie na robienie rzeczy, na które masz ochotę (np. odpocząć w samotności);
 • zachowywać się w sposób uległy, jeśli czujesz się z tym dobrze.