Każdy czasem mówi niepłynnie, ale nie każdy się jąka

Artystyczna grafika w kolorze pomarańczowym i czerwonym. Grafika przedstawia budzik

Nie ma ludzi mówiących w stu procentach płynnie, ale nie ma też ludzi w stu procentach jąkających się – każda osoba z jąkaniem wypowiada słowa również w sposób płynny.
Mowa osób jąkających się jest szczególnie podatna na zakłócenia, dlatego twoje jąkanie może się nasilić na przykład w stresie lub gdy jesteś podekscytowany. Potknięcia mogą być delikatne, ale mogą też przybrać formę większych trudności – mogą stać się dłuższe (powtarzasz sylabę np. 5 razy) albo silniejsze (wtedy czujesz w ciele napięcie).
Niepłynności mowy u osób, które się nie jąkają, pozbawione są napięcia, a każde potknięcie jest delikatne i trwa krótko. Przykładem takich niepłynności może być np. powtarzanie dłuższych słów lub fragmentów zdań, wtrącanie dźwięków takich jak: yyyy, eeee itp.
Podsumowując, osoby, które się nie jąkają, czasami mówią niepłynnie, ale to nie jest jąkanie, tylko zwykła niepłynność w mowie.