Materiały audiowizualne

„Jąkanie”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu…”

„Dzieci dzieciom o jąkaniu wszyscy dorośliśmy…”

„Wywiady z uczestnikami warsztatów LOGOLAB – grupa dzieci”

„Wywiad z Zuzią, uczestniczką warsztatów dla dzieci jąkających się i ich rodziców LOGOLab”

„Wywiad z Madzią, uczestniczką warsztatów dla dzieci jąkających się i ich rodziców LOGOLab”

Warsztaty dla dzieci jąkających się i ich rodziców część 2 – opinie dzieci”

Poczekaj, poczekaj, jeszcze nie skończyłem…”

„Budujmy świat, który rozumie jąkanie…”