Jak wspierać dorosłą osobę jąkającą się?

Artystyczna grafika w kolorze zieleni, przedstawiająca uśmiechnięte dziecko

Osoby jąkające się często są wyczulone w kwestii swojej mowy. Dlatego ryzykowne (szczególnie na początku znajomości) jest pytanie o niepłynność.
Co zatem możesz zrobić, aby wasza komunikacja była komfortowa, zarówno dla ciebie, jak i osoby jąkającej się?

  • okaż zaangażowanie: spróbuj utrzymać naturalny kontakt wzrokowy;
  • bądź cierpliwy: daj osobie jąkającej się wystarczającą ilość czasu do namysłu i wypowiadania się;
  • akceptuj osobę jąkającą się, w tym sposób jej komunikowania się; niezwykle ważne jest, by nie oceniać, a wykazać się empatią;
  • wspieraj taką osobę jako człowieka, okaż życzliwość, poczucie humoru i dobre słowo;
  • zachowuj się naturalnie, bądź sobą i skoncentruj się na tym, co osoba jąkająca się mówi, a nie na tym, jak mówi;
  • bądź elastyczny w kwestii dostosowania swojego zachowania i staraj się odpowiadać na potrzeby osoby z jąkaniem.

Ciekawe informacje znajdziesz również tutaj.

Warto również zapoznać się z zakładką multimedia.