POMOC

Do kogo się zwrócić?

Obecnie istnieje wiele różnych terapii dla osób jąkających się. Zanim podejmiesz decyzję, które podejście terapeutyczne wybrać, zapoznaj się z tematem jąkania.
Czytaj więcej…

Samopomoc 

Ruch samopomocy dla osób jąkających się działa w Polsce bardzo prężnie. W jego ramach odbywają się spotkania grup samopomocowych (najczęściej są to Kluby J), organizowane są ogólnopolskie zjazdy osób jąkających się. Czytaj więcej…

Strony internetowe

Tutaj znajdziesz strony internetowe poświęcone jąkaniu. Czytaj więcej…