Publikacje

Monografia „Zaburzenia płynności mowy. Teoria i praktyka”

Conture, E. G. (2001). Stuttering: Its nature, diagnosis, and treatment. New York: Allyn & Bacon.

Fraser, M. (2010). Self-therapy for the stutterer. Eleventh edition. Memphis, TN: The Stuttering Foundation of America. Dostęp online: wersja polskojęzyczna, wersja anglojęzyczna

Hood, S.B. (red.). (2015). Jąkanie — eksperci radzą. Z doświadczeń własnych i zawodowych 28 specjalistów. Katowice: Wydawnictwo Centrum Logopedyczne.

Jankowska-Szafarska, L., Suligowska, B., Kara, R., Kupiec, K. (red.). (2017). Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po jąkaniu. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.

Manning, W. H. (2001). Clinical decision making in fluency disorders (2nd ed.). Vancouver: Singular Publishers.

Michta, I., Mrozik, K., Pakura, M. (2016). Strefa płynnego jąkania i edukowania o jąkaniu na Uniwersytecie Śląskim – Klub Ludzi Mówiących, Forum Logopedyczne, 24, 209-216.

Michta, I., Ploch, K. (2019). Rola autoterapii w jąkaniu – znaczenie grup samopomocowych. Forum Logopedy, 31, 48–54.

Ploch, K. (2008). Kluby samopomocy osób jąkających się – Kluby „J”. Forum Logopedyczne, 15, 41.

Płosa, T. (2017). To nie nasza wada, to nasza cecha. Gazeta Uniwersytecka UŚ, 251, 24-25.

Ramig, P. (1993). The impact of self help groups on persons who stutter: A call for research. Journal of Fluency Disorders, vol. 27, 351–361.

Reeves, L. (2006). The Role of Self-Help/Mutual Aid in Addressing the Needs of Individuals Who Stutter. In: N. Bernstein Ratner, J. Tetnowski (Ed.), Current issues in stuttering researches and practise (pp. 255-278). London: Lawrence Erlbaum Associates.

Van Riper, Ch. (1982). The Nature of Stuttering. Prentice Hall, Englewood Cliffs.

Węsierska, K., Witkowski, M. (red.). (2020). Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. T 2. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Węsierska, K. (red.). przy współpracy Gaweł, K. (2018). Zaburzenia płynności mowy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Węsierska, K., Pakura, M. (2018). Sytuacja dorosłych zmagających się z jąkaniem w Polsce w opiniach logopedów i osób jąkających się. W: K. Węsierska (red.) przy współpracy K. Gaweł: Zaburzenia płynności mowy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Węsierska, K., Szykowska H., Szymura A. (2013). Kluby „J”, Klub ludzi mówiących płynnie – rola grup samopomocy dla osób jąkających się. Forum logopedyczne, 21, 145–152.

Williams, D. F. (2006). Stuttering Recovery: Personal and Empirical Perspectives. Mahwah, NJ: Erlbaum. Dostęp online