Dialog bez barier – kompleksowa interwencja w jąkaniu. Wydanie polskie rozszerzone

Dialogue without barriers – a comprehensive approach to dealing with stuttering (English version) Dialog bez barier – kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu. Wydanie polskie rozszerzone Spis treści Wstęp Noty o autorach Rozdział 1: Kirsten Costain, Hilda Sønsterud Między badaniami naukowymi a praktyką logopedyczną: w kierunku zintegrowanej terapii mowy i języka Rozdział 2: Kurt Eggers Stawanie się efektywnym logopedą specjalizującym się w zaburzeniach płynności mowy … Czytaj dalej Dialog bez barier – kompleksowa interwencja w jąkaniu. Wydanie polskie rozszerzone