Dialog bez barier – kompleksowa interwencja w jąkaniu. Wydanie polskie rozszerzone

Dialogue without barriers – a comprehensive approach to dealing with stuttering (English version)

Dialog bez barier – kompleksowa interwencja logopedyczna w jąkaniu. Wydanie polskie rozszerzone

Spis treści

Wstęp

Noty o autorach

Rozdział 1:
Kirsten Costain, Hilda Sønsterud
Między badaniami naukowymi a praktyką logopedyczną: w kierunku zintegrowanej terapii mowy i języka

Rozdział 2:
Kurt Eggers
Stawanie się efektywnym logopedą specjalizującym się w zaburzeniach płynności mowy

Rozdział 3:
Ewa Ficek, Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska
Poradnictwo logopedyczne dla osób jąkających się i ich rodzin

Rozdział 4:
Mary Weidner, Kenneth O. St. Louis
Zmiana społecznych postaw wobec jąkania

Rozdział 5:
Carolyn Cheasman, Rachel Everard
Akceptacja a jąkanie

Rozdział 6:
Martine Vanryckeghem
Ocena afektywnych, behawioralnych i kognitywnych aspektów jąkania – jak złożenie tych elementów układanki prowadzi do diagnozy różnicowej i wyznacza cele terapii

Rozdział 7:
Elżbieta Bijak, Dorota Kamińska
Kształtowanie płynności mówienia w terapii osób jąkających się – perspektywa polska

Rozdział 8:
Sabine Van Eerdenbrugh, Sue O’Brian
Program Camperdown

Rozdział 9:
Aleksandra Boroń, Lucyna Jankowska‑Szafarska
Modyfikacja jąkania jako adaptacyjny sposób radzenia sobie z niepłynnością mowy

Rozdział 10:
Anke Kohmäscher, Patricia Sandrieser, Peter Schneider
KIDS – metoda modyfikacji jąkania dla dzieci w wieku szkolnym

Rozdział 11:
George Fourlas, Dimitris Marousos
Lexipontix – zintegrowana terapia jąkania dla dzieci jąkających się

Rozdział 12:
Hilda Sønsterud
Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania dla osób dorosłych (MIST)

Rozdział 13:
Aleksandra Boroń, Izabela Michta, Agata Sakwerda-Grzesiek, Katarzyna Węsierska
Grupowe wsparcie dla jąkających się dzieci i ich rodziców

Rozdział 14:
Stine Brubak
Refleksje logopedy na temat terapii grupowej

Rozdział 15:
Marta Wesierska, Marilyn Langevin, Katarzyna Węsierska
Mobbing doświadczany przez jąkające się dzieci: sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem oraz działania prewencyjne

Rozdział 16:
Hilda Sønsterud
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) i jej zastosowanie w terapii jąkania

Rozdział 17:
Aleksandra Krawczyk, Selma Saad Merouwe
Jąkanie i bilingwizm u dzieci i dorosłych: obecne badania i przyszłe zmiany

Rozdział 18:
Kirsten Howells, Jenny Packer
Jąkanie nabyte: diagnostyka różnicowa, zagadnienia terapeutyczne i możliwości wsparcia

Rozdział 19:
Erik X. Raj
Śmiech w terapii – zastosowanie zabawnych aplikacji komputerowych jako bodźca do poważnych rozmów o jąkaniu

Rozdział 20:
Joseph Agius
Kreatywność i humor. Radość budowania poczucia pewności siebie u jąkających się dzieci i dorosłych

Rozdział 21:
Arkadiusz Ceglarski, Izabela Michta, Katarzyna Wyrwas
Pozainstytucjonalne wsparcie dla osób jąkających się – ruch samopomocy i autoterapia